Zmeny účely užívania

Priestory treba využívať na plno. To si občas vyžaduje ich zmenu.

Rýchlosť pri vybavovaní

Dotiahnutie vecí do konca

Predvídame požiadavky úradou

Pri zmene účelu užívania ide vlastne o prerábku či už jednej miestnosti alebo celej budovy s tým, že sa zmení účel, na ktorý bola doposiaľ využívaná. Napríklad, ak sa budova využívala ako kancelárie a robíte z nej byty. Kaviareň sa mení na zubnú ambulanciu. Či akákoľvek iná podobná zmena.

real-estate-3297625_1920

Čo sa týka povolení, závisí to od konkrétnej zmeny. Môže sa požadovať súhlas pre účely protipožiarnej bezpečnosti, hygieny, môže to mať vplyv aj na požadovaný počet parkovacích miest, svetlotechniku a iné.

Nesmieme zabúdať ani na územný plán. I keď tam už budova stojí, pred zmenou je potrebné zistiť či tam nová zamýšľaná prevádzka alebo byty, môžu byť podľa územného plánu umiestnené. Taktiež niektoré územné plány majú v sebe zakomponované IPP – index podlažných plôch a IZP – index zastavaných plôch. Tie sa líšia pre jednotlivé účely využitia. V jednoduchosti povedané, budova ktorá je bytovkou môže mať iné najväčšie prípustné rozmery, ako keď z toho spravíte kancelárie. Čiže buď budete môcť pristaviť alebo budete musieť časť zbúrať.  

construction-4521094_1920
architecture-building-clouds-313736.jpg

Preto pred zamýšľanou investíciou – zmenou účelu užívania, preverujeme všetky veci, ktoré na danú zmenu môžu mať vplyv. Aby tak investor vedel čo môže očakávať a aby ho nič neprekvapilo.

Pre uvedené zmeny, Vám zabezpečíme potrebné vyjadrenia, súhlasy či stanoviská od štátnych úradov či iných subjektov, ktoré sú na vydanie povolení potrebné. Vypracujeme a podáme návrh na stavebné povolenie alebo ohlášku. Pre účely kolaudácie zabezpečíme potrebné dokumenty. Vypracujeme a podáme návrh na kolaudáciu, sme prítomní na obhliadke, kde stavebný úrad kontroluje vykonané zmeny. Ak sa vyžaduje zápis zmien do katastra, poskytujeme klientom aj tieto služby.

Všetky potrebné dokumenty pre Vás zabezpečíme. Nemusíte tak sami zisťovať čo všetko potrebujete. A hlavne aké prílohy podať k žiadostiam, na základe ktorých Vám súhlasy vydajú. Nepotrebujete si brať dovolenku, môžete sa venovať svojmu podnikaniu, rodine alebo si užívať čas akýmkoľvek iným spôsobom, namiesto behania po úradoch.

architecture-building-clouds-313736.jpg

Zaujala Vás naša ponuka?

Ak Vás zaujala naša ponuka alebo máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás telefónom, alebo nám pošlite email.

Kontaktný formulár