Povolenia na nadstavby, prístavby a rekonštrukcie

Chcete zmenu, no neviete čo všetko je k tomu potrebné?

Rýchlosť

Skúsenosť

Predvídanie

Nadstavby, prístavby a rekonštrukcie sú zmenou už existujúcej stavby. Môžeme sem teda zaradiť akúkoľvek zmenu, a to ktoréhokoľvek druhu stavby. Svojou povahou, sú tieto zmeny často krát rovnaké, ako výstavba novej budovy.

new-home-1682323_1920

Vo vzťahu k nadstavbe ide o zvýšenie celej alebo časti budovy. Pri tomto je potrebné samozrejme stavebné povolenie. Limity môžu byť hlavne:

Pri prístavbe je rovnako potrebné stavebné povolenie. Keďže sa umiestňuje nový stavebný objekt na parcelu, bude potrebné aj územné povolenie. Za určitých podmienok je možné tieto konania spojiť do jedného. V tejto súvislosti treba vopred zvážiť možnú zastavanosť pozemku (najväčšiu plochu, ktorú môžete na danom pozemku zastavať), existujúce ochranné pásma, blízkosť okolitých budov, k čomu sa vzťahuje napríklad protipožiarna ochrana, potreba odňatia pozemku a pod. Ide teda o obdobný proces, ako pri výstavbe samostatnej novej budovy.

new-england-1336173_1920
luxury-home-2409518_1920

Pri rekonštrukcii stavby je proces o niečo jednoduchší. Keďže tam nemusíte posudzovať zastavanosť či najvyššiu prípustnú výšku. Nie každá rekonštrukcia potrebuje povolenie. Niektoré potrebujú iba ohlášku, niektoré až stavebné povolenie. V tomto prípade teda ide o takú zmenu stavby, ktorá si vyžaduje uvedené povolenia. Je to najmä, keď meníte dispozíciu miestností, posúvate nosné múry, pridávate okná a pod. Ak ale posúvate či dopĺňate okná, môže to mať vplyv aj na protipožiarnu bezpečnosť. Všetko preto vždy zvažujeme na konkrétnu stavbu a jej okolie.

Ak chcete v rámci rekonštrukcie zmeniť spôsob užívania miestnosti alebo celej budovy, napríklad z kaderníctva si chcete urobiť kaviareň, z kancelárie byty alebo iná obdobná zmena, pôjde aj o zmenu účelu užívania, ku ktorej sa viac dočítate v časti: „Zmena účelu užívania“.  

Zmenou stavby sa rozumie aj montáž fotovoltaiky, na ktorú tiež potrebujete povolenie. Pričom povolenie získate až na podklade vyjadrení od úradov, ako sú napríklad hasiči, okresný úrad, vo vzťahu k odpadom a pod.

Tieto zmeny sa završujú kolaudáciou. Až po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, tak môžete začať Vašu prístavbu, nadstavbu alebo rekonštrukciu užívať. A v prípade prístavby, sú potrebné zmeny aj v katastri.

Všetky potrebné dokumenty pre Vás zabezpečíme. Nemusíte tak sami zisťovať čo všetko potrebujete. A hlavne aké prílohy podať k žiadostiam, na základe ktorých Vám súhlasy vydajú. Nepotrebujete si brať dovolenku, môžete sa venovať svojmu podnikaniu, rodine alebo si užívať čas akýmkoľvek iným spôsobom, namiesto behania po úradoch.

brick-house-299766_1920

Zaujala Vás naša ponuka?

Ak Vás zaujala naša ponuka alebo máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás telefónom, alebo nám pošlite email.

Kontaktný formulár