Preverenie pozemku & budovy

Preverením pozemku, Vás pri ňom nič neprekvapí.

Viete čo kupujete

Neprídete o peniaze.

Ľahší proces získavania povolení na výstavbu

Každý pozemok má svoje možnosti a limity. Tieto sú určené mnohými vecami. Preto ešte pred kúpou pre klientov pozemku zisťujeme, čo je možné postaviť na pozemku ktorý si vybrali, alebo ako možno využiť budovu, ktorú chcú kúpiť.

real-estate-3297625_1920

Nadobúdací titul predávajúceho

Nadobudnutie aktuálnym majiteľom, teda predávajúcim, zisťujeme cez dokumenty, ktoré si vyžiadavame priamo z katastra.

Súdne spory

Vyžiadanie si informácie zo súdu či náhodou neprebieha súdny spor či už k nehnuteľnosti alebo k predávajúcemu.

Ochranné pásma na pozemku

Cez pozemky môžu viesť rôzne siete, ktoré majú ochranné pásma. napr. plynovod, vodovod a pod. Rovnako tak môžu mať ochranné pásmo rôzne stavby, ako napr. diaľnice. V týchto ochranných pásmach nie je možné stavať. Alebo je takáto stavba možná len na výnimku, a to v závislosti od ochranného pásma. Podľa ochranného pásma, tak výstavba na niektorých pozemkoch môže byť buď obmedzená alebo úplne znemožnená.

luxury-home-2409518_1920
new-england-1336173_1920

Napojenie sa na siete

Stavby musia byť napojené na siete. Či už je to voda, elektrina a pod. Avšak prípojky na ktoré sa má stavba napojiť, majú svoju maximálnu kapacitu. Ak je táto kapacita už vyčerpaná, nie je možné napojiť sa s novou stavbou, teda pridať ďalšieho odberateľa. Bez pripojenia na siete, nie je možné postaviť stavbu, resp. nedostanete potrebné povolenia.

Prístup k pozemku

Na niektoré pozemky sa je možné dostať iba cez pozemky iných osôb. Preto preverujeme či vybraný pozemok susedí s verejnou cestou alebo nie. V prípade, že je potrebný prechod/prejazd aj cez iné parcely, zriaďujeme vecné bremená alebo odkupujeme pre klientov spoluvlastnícke podiely na týchto parcelách. Majú tak zabezpečený pokojný prístup. Aktuálne zabezpečenie takéhoto prístupu vyžadujú už aj banky, pri poskytovaní úverov.

Siete

Takisto aj prípojky musia byť uložené na nejakom pozemku. Ak sa dá viesť prípojka iba cez pozemky, napr. Vašich susedov, je tiež potrebné zriadiť vecné bremená. Na vecné bremená je potrebná zmluva, spolu so zavkladovaním do katastra.

Územný plán

Jedna z najpodstatnejších vecí pre využitie pozemku, je územný plán. Ten určuje čo sa môže na danom pozemku postaviť alebo na aký účel môže byť využitá už existujúca budova. Napríklad, ak územný plán umožňuje na nejakom pozemku postaviť iba rodinný dom, nemôžete tam postaviť sklad a naopak. Územný plán stanovuje aj parametre stavieb. Napríklad maximálna zastavaná plocha alebo najväčšia prípustná výška stavby. Preto preverujeme pozemky aj z tohto hľadiska.

Ťarchy

Pozemky môžu mať rôzne ťarchy. Ako napríklad záložné práva, vecné bremená alebo predkupné práva. Tieto pre klientov zisťujeme, aby mali istotu, že kupujú pozemok bez takýchto tiarch.

house-2483336_1920

Zaujala Vás naša ponuka?

Ak Vás zaujala naša ponuka alebo máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás telefónom, alebo nám pošlite email.

Kontaktný formulár