Ostatné

Skúsenosti a množstvo vecí nás stále posúvajú vpred.

Skúsenosti s rôznych projektov

Predvídame požiadavky úradov

Doťahujeme veci do konca

living-room-6778197_1920

Fotovoltaika

Montáž fotovoltaiky na už existujúcu stavbu je zmenou stavby. Preto aj na fotovoltaiku je potrebné povolenie.
Povolenie získate až na podklade vyjadrení od úradov, ako sú napríklad hasiči, okresný úrad, vo vzťahu k odpadom a pod. Netreba zabúdať ani na ochranné pásma, výškové limity budov, pri starších budovách aj pamiatkový úrad a pod. Všetky potrebné vyjadrenia Vám zabezpečíme. A montáž tak môže začať čím skôr.
Montáž fotovoltaiky na základe stavebného povolenia, musí byť zavŕšená kolaudáciou. Aj ku kolaudácii zabezpečujeme všetky potrebné vyjadrenia, skúšky, vypracujeme návrh, sme prítomní na obhliadke.
Urobíme všetko pre to, aby ste si mohli fotovoltaiku užívať čo najskôr.

brick-house-299766_1920
new-home-2419999_1920

Uvedenie priestorov do prevádzky

Predajne, kaderníctva, kaviarne, ambulancie či akékoľvek iné priestory kde sú poskytované služby alebo predávaný tovar, je potrebné tzv. uviesť do prevádzky. Toto nastáva až po kolaudácii. Je k tomu potrebné vyjadrenie od hygieny, ohlásiť prevádzku na obec s otváracími hodinami a rôzne iné.
Aby ste sa nemuseli venovať zbytočnej administratívnej záťaži v tomto smere, popri množstvu iných vecí, spojených s otvorením svojej novej prevádzky, vybavíme to za Vás.

Obnova bytoviek cez ŠFRB

Každá budova potrebuje starostlivosť. A po určitom čase, by mala prejsť zásadnejšou obnovou. Množstvo bytoviek na Slovensku touto obnovou doteraz neprešlo. Preto majú ešte pôvodné rozvody vody, elektriny, pôvodné kotle, výťahy.
Staré rozvody môžu viesť k haváriám, ako sú vytopenie podlaží, elektrické skraty, staré výťahy sa môžu zasekávať, staré kotle majú malú výhrevnosť alebo príliš veľký odber plynu. 
Obnovou bytových domov tak získate lepšie a lacnejšie možnosti vykurovania a teplej vody. Istejšie a bezpečnejšie rozvody. Spoľahlivejšie výťahy. Nezatekajúcu strechu.
Lenže každá obnova niečo stojí. Preto existuje Štátny fond rozvoja bývania, ktorý podporuje tieto obnovy bytových domov. <br>Pre získanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, je potrebné predloženie dokumentov, na schôdzi vlastníkov je potrebné odsúhlasenie potrebných bodov, nastavenie správnej výšky úhrad do fondu opráv, vyplnenie formuláru spolu s jeho prílohami, a pod.

appartment-building-835817_1920
apartment-complex-2821981_1920

Zabezpečenie prístupov

Pozemky sa nachádzajú v rôznych častiach. Uprostred polí, lesov a pod. Nie však ku každému z nich, je možný prístup po ceste. A často krát ak k pozemku aj cesta vedie, táto patrí súkromnej osobe.
Na tieto účely vybavujeme klientom prístupy k ich vlastným pozemkom, cez pozemky iných ľudí.
Zvýši sa tak hodnota pozemku a Vy ho môžete bezstarostne užívať.

Ďalšie

Využitie pozemkov či budov má nespočetné more možností. Preto ak máte záujem o výstavbu, rekonštrukciu, nie ste si niečím istý či chcete do nehnuteľností investovať, sme tu pre Vás.
Služby poskytujeme:

kitchen-1940177_1920

Zaujala Vás naša ponuka?

Ak Vás zaujala naša ponuka alebo máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás telefónom, alebo nám pošlite email.

Kontaktný formulár