Územné rozhodnutie

Pri povoleniach na výstavbu je rýchlosť výhodou. My Vám ju poskytneme.

Rýchlejšie získanie povolenia

Ušetríte peniaze

Máte to pohodlne

Územné rozhodnutie je prvým z rozhodnutí, ktoré je potrebné získať pred výstavbou. V Územnom rozhodnutí sa rieši hlavne umiestnenie stavby, jej výška, odstupy od okolitých stavieb, usporiadanie podlaží. Rovnako tak aj siete, prístup, a podobne.

new-home-1682323_1920

K územnému rozhodnutiu je potrebné získať množstvo povolení, ako napríklad:

property-slide-new-1.jpg
new-home-1540871_1920

Zoznam samozrejme závisí od konkrétnej stavby a toho, kde sa nachádza. Ak sa nachádza napríklad pri letisku, budete potrebovať aj súhlas od Dopravného úradu. A zas naopak, ak nie ste v zóne, kde sú pamiatky, nemusíte mať súhlas od Krajského pamiatkového úradu.

Súhlasy/vyjadrenia/stanoviská tak vyžiadavame vždy podľa konkrétnej stavby a jej umiestnenia.

K návrhu na územné rozhodnutie je okrem uvedených dokumentov potrebné pripojiť aj projektovú dokumentáciu pre územné konanie.

Netreba zabúdať ani na prístup k nehnuteľnosti. Ak pozemok nesusedí priamo s cestou, ktorá patrí obci, ale napája sa na súkromnú cestu, je potrebné zriadenie vecného bremena na právo prechodu a prejazdu. To isté platí aj pre uloženie prípojok sietí – voda, kanalizácia, plyn, elektrina, internet. V tomto prípade je zas potrebné vecné bremeno na uloženie sietí. Pre klientov zabezpečujeme služby aj v tomto rozsahu. Teda vždy tak, aby bol dosiahnutý želaný výsledok. V tomto prípade vydané územné rozhodnutie. Vecné bremeno sa vyžaduje tak podľa zákona, ale vyžadujú ho aj banky pri financovaní výstavby.

Všetky potrebné dokumenty pre Vás zabezpečíme. Nemusíte tak sami zisťovať čo všetko potrebujete. A hlavne aké prílohy podať k žiadostiam, na základe ktorých Vám súhlasy vydajú. Nepotrebujete si brať dovolenku, môžete sa venovať svojmu podnikaniu, rodine alebo si užívať čas akýmkoľvek iným spôsobom, namiesto behania po úradoch.

brick-house-299766_1920

Zaujala Vás naša ponuka?

Ak Vás zaujala naša ponuka alebo máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás telefónom, alebo nám pošlite email.

Kontaktný formulár