Dodatočné povolenie / Legalizácia čiernych stavieb

Ak máte stavbu bez povolenia, odporúčame ju zlegalizovať. Ušetríte.