odmena
300€

O nás

Zakladateľ spoločnosti AREOS, s.r.o. sa venuje nehnuteľnostiam už od roku 2013. Jeho služby využívali tak medzinárodné korporácie, rôzny investori, ale aj rodiny pri výstavbe ich domov.

Zastupoval predávajúcich, kupujúcich či vlastníkov budov pri prenájme ich priestorov. Pri nájmoch zastupovali aj nájomcov, ktorí hľadali či už priestory pre podnikateľskú činnosť alebo bývanie.

Naša inžinierska činnosť, teda získanie povolení pre výstavby, bola pre budovy s kanceláriami, ambulanciami, rôzne prevádzky v doprave, ale aj rodinné domy.

Naša činnosť tak vychádza z dlhoročných skúseností.

Pri práci pre klientov sme efektívni, precízni, máme jasnú a zrozumiteľnú komunikáciu pre všetky strany a prispôsobujeme sa potrebám klienta.

Aby sme si ako spoločnosť udržali kvalitu služieb, neustále sa zlepšujeme, a to vzdelávaním sa či využívaním nových technológií. S klientmi máme hodnotné vzťahy, ktoré sú postavené na obojstrannej spokojnosti a spoľahlivosti. Aj vďaka tomu sa naši klienti často vracajú na ďalšiu spoluprácu.

Prečo si vybrať nás?

„O rozhodnutí sa pre konkrétnu firmu, ktorá Vám získa povolenia na výstavbu domu alebo Vám nájde Vaše nové bývanie, rozhoduje kvalita služieb, odporúčania či sympatie. My si zakladáme na tom, aby všetci naši klienti boli spokojní. O spokojnosti našich klientov svedčí aj fakt, že niektorým naším klientom poskytujeme služby dlhodobo či nás aj odporúčajú svojim priateľom.

Dlhodobá spolupráca či odporúčania, sú možné len pri spokojnosti klientov.“

O kvalite našich služieb svedčí aj to, že sa na nás ľudia radi znova obracajú či nás odporúčajú svojim priateľom.

odmena
300€

Odporučte nás a získajte odmenu

Stačí ak poznáte niekoho, kto buď chce predať alebo naopak kúpiť nehnuteľnosť a odporučíte nás. Ak na základe Vášho odporúčania dôjde k vyplateniu odmeny pre nás, 300€ z našej odmeny je Vašich.
Kontaktujte nás na 0908 466 613 alebo office@areos.sk.


Osoba ktorej ste nás odporučili iba uvedie kontakty na Vás a po skontaktovaní sa s Vami Vám daných 300€ zašleme.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.