odmena
300€

Vykonávame pre Vás všetky činnostiVystavenie faktúr

Upratovacie služby

Údržba zariadení vrátane zabezpečenia revízií či servisov

Nájdenie a komunikácia s klientmi, resp. nájomníkmi

Vypracovanie nájomných zmlúv
(prostredníctvom právnikov z renomovanej advokátskej kancelárie)

Starostlivosť o vonkajšiu zeleň, resp. celý exteriér

Property Manažment

Uvedené činnosti sú pre niekoho známe aj ako Property manažment. Ak vlastníte nehnuteľnosť ktorú prenajímate, ale nechce sa Vám o ňu starať, ste na správnej adrese. Služby správy nehnuteľností využívajú tak majitelia bytov, nebytových priestorov, ale aj celých budov. Výhodou je, že sa o Vašu nehnuteľnosť nemusíte starať. Všetko vybavíme za Vás. Vy sa venujete veciam čo Vás bavia a užívate si peniaze z prenájmu.


Ak zastupujeme nájomcu, tak pre Vás nájdeme vhodný priestor, vypracujeme či pripomienkujeme nájomné zmluvy (prostredníctvom právnikov z renomovanej advokátskej kancelárie) alebo pomôžeme pri zariaďovaní či sťahovaní.

Kontaktujte nás

V prípade Vášho záujmu o naše služby v oblasti Správy nehnuteľností alebo pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0908 466 613 alebo prostredníctvom e-mailu na office@areos.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.