odmena
300€

V prvej fáze predaja ponúkneme nehnuteľnosť priamo osobám, o ktorých vieme, že by mohli mať záujem o kúpu danej nehnuteľnosti. Zároveň pripravíme Vašu nehnuteľnosť na prezentáciu na internete, a to najmä fotkami a správnym opisom.

Prvý dojem je najdôležitejší, preto naňho kladieme vysoký dôraz.

V druhej fáze informujeme potenciálnych klientov osobne, priamo na obhliadke, pričom zdôrazňujeme hlavne tie kritériá, o ktoré má daná osoba – potenciálny kupujúci, záujem.

Pri uzatváraní zmluvy ako poslednej časti predaja, nenechávame nič na náhodu a z tohto dôvodu vypracovávajú zmluvy právnici z renomovanej advokátskej kancelárie.

Naša práca však nekončí podpisom zmluvy, ale až odovzdaním
a keď Vy máte peniaze na svojom účte.

Využívame všetky prostriedky,
aby všetko prešlo tak, ako má.

Z našich skúseností vieme, že samotný predaj môže byť často zložitý a každá strana má svoje požiadavky. Vždy sa však snažíme, aby bola každá strana spokojná, predaj prešiel bez najmenších problémov, pričom však vždy máme na zreteli najmä záujem nášho klienta, a to dostať za svoju nehnuteľnosť zaplatené.

Kontaktujte nás

V prípade Vášho záujmu o naše služby alebo pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0908 466 613 alebo prostredníctvom e-mailu na office@areos.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.