odmena
300€

Mikroúdaje

Počet izieb, veľkosť (v m2)

Novo postavená nehnuteľnosť, rekonštrukcia alebo úplne pôvodný stav

Veľkosť pozemku (najmä pri domoch)

Počet poschodí

Orientácia na svetové strany, hlavne pri balkónoch či terasách

Makroúdaje

Blízkosť škôl či obchodov

Napojenie na diaľnicu

Územie (nová lokalita, centrum či konkrétna časť mesta alebo obce a pod.)

Detské ihriská v okolí

Pri pozemkoch možnosti využitia

Vo Vami stanovených rámcoch následne nájdeme niekoľko ponúk, ktoré Vám predstavíme.

Keďže nehnuteľnosť budete využívať fyzicky, Vami vybrané nehnuteľnosti z našich ponúk Vám ukážeme aj osobne. Finálom kúpy po výbere, je vždy nadobudnutie vlastníctva. Pre tieto účely pre nás vypracovávajú zmluvy právnici z renomovanej advokátskej kancelárie. Celý proces podpisu zmlúv je tak pod záštitou profesionálov.


Naša práca tak končí, až keď ste vlastníkom podľa zápisu na liste vlastníctva
a nehnuteľnosť je Vám aj reálne odovzdaná.Nehnuteľnosť preverujeme aj po stránke zápisov na liste vlastníctve, teda či nie sú akékoľvek obmedzujúce poznámky, vecné bremená a pod. Pri pozemkoch preverujeme aj prípadnú existenciu sietí či už dostupnosť, ale aj siete ktoré sú umiestnené priamo na pozemku, a či je možné vybraný pozemok využívať na Vami stanovený účel. Následne Vám môžeme pomôcť aj so sťahovaním, úpravami či inými službami.

Kontaktujte nás

V prípade Vášho záujmu o naše služby alebo pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0908 466 613 alebo prostredníctvom e-mailu na office@areos.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.