odmena
300€

Spolupracujeme s odborníkmi, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti

Druhy sú rôzne, môžete investovať do pozemkov a následne ich rozparcelovať a predať ako stavebné pozemky, kúpiť starší objekt či byt, zrekonštruovať ho a následne predať či prenajímať. Všetky tieto činnosti si ale vyžadujú čas a skúsenosti. Pri pozemkoch je potrebné zistiť či je na ňom možné stavať, pri bytoch je potrebná výhodná kúpa a kvalitná ale nie drahá rekonštrukcia, aby bol výnos čo najvyšší.

Často sa je možné stretnúť so situáciami, možno aj z Vášho počutia, že majstri ktorí vykonávali určitú prerábku boli príliš drahý alebo robota nebola urobená dobre. Z tohto dôvodu spolupracujeme s odborníkmi, s ktorými máme skúsenosti a vieme že svoju prácu vykonajú naozaj kvalitne.

Nehnuteľnosti sú vyhľadávaná komodita

Nehnuteľnosti sú vyhľadávaná komodita aj z dôvodu, že Vaše peniaze sa samé množia. Prostredníctvom inflácie, teda cez zdražovanie nehnuteľností, Vaše peniaze zarábajú, čo je opakom peňazí držaných na bežnom účte, ak sú úroky nižšie ako inflácia. Zároveň ak z tohto dôvodu kúpite nehnuteľnosť, napríklad byt, môžete ho prenajímať, čo Vám generuje ďalší príjem.

Investíciu nájdeme klientovi presne na mieru

Pre tieto účely poskytujeme naším klientom individualizované služby, kedy konkrétnu investíciu nájdeme klientovi presne na mieru. Od nájdenia vhodnej investície podľa možností a záujmov klienta, až po celkovú starostlivosť o ňu. Čo sa týka investovania do nehnuteľností pre účely kúp/postav/predaj, poskytujeme služby aj v tejto oblasti.

Investícia aj do staršej nehnuteľnosti

Ako investícia môže byť poňatá aj rekonštrukcia staršej nehnuteľnosti, ktorá sa následne predá alebo prenajme. Takáto stránka veci je zaužívaná pri kúpe napríklad starších bytov, ich rekonštrukcii a následnom prenájme, kedy je kúpa lacnejšia a je vykonaná podľa Vašich predstáv. Vo všetkých týchto krokoch sme Vám plne k dispozícii.

Kontaktujte nás

V prípade Vášho záujmu o naše služby v oblasti investícií do nehnuteľností alebo pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0908 466 613 alebo prostredníctvom e-mailu na office@areos.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.