odmena
300€
Čo všetko potrebujem k postaveniu rodinného domu (časť 2. – povolenia)

Čo všetko potrebujem k postaveniu rodinného domu (časť 2. – povolenia)

225x 10.05.2023

V predchádzajúcom článku sme vyriešili, ako nájsť vhodný pozemok pre rodinný dom . Teraz sa pozrime na samotnú výstavbu rodinného domu, a to konkrétne získanie povolení. Ako prvý krok pri výstavbe, je potrebné získať územné rozhodnutie. A po nadobudnutí,,,

Čítať ďalej

Čo všetko potrebujem k postaveniu domu (časť 1. – vhodný pozemok)

Čo všetko potrebujem k postaveniu domu (časť 1. – vhodný pozemok)

249x 20.04.2023

Výstavba rodinného domu či akejkoľvek stavby nezačína vykopaním základov. Niektorí začínajú kúpou pozemku, pokračujú získaním povolení a následne začínajú stavať. My však začíname ešte pred tým. Prečo? To Vám ukážeme v tomto článku.,,,

Čítať ďalej

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.